Denominació Social: Jukka Sakari Heinonen (artesaniaflorae)

Domicili social: C. Major 24, baixos 1. 43480 Vila-seca (Tarragona)

NIF: X3680024R

e-Mail: jukka@artesaniaflorae.com

Tel. +34 977.390.932

URL: www. artesaniaflorae.com

1.- Objecte.

1.1. Jukka Sakari Heinonen (D’ara endavant ARTESANIAFLORAE) responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web, respecte a quines són les condicions d’ús del lloc i de la venda a través del mateix.

1.2 Tota persona que utilitzi els serveis del lloc o faciliti les seves dades, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions que s’hi contenen, així com a qualsevol altra disposició legal, que fos d’aplicació.

1.3 Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit.

1.4 ARTESANIAFLORAE es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient, la seva publicació al lloc web de ARTESANIAFLORAE. En tot cas les modificacions només seran vinculants per aquells usuaris que utilitzin els serveis del web, amb posterioritat a la modificació.

1.5 En aquest sentit es recomana la revisió periòdica del present avís legal.

1.6 ARTESANIAFLORAE es reserva el dret a denegar o restringir l’ús i / o accés al lloc web d’un usuari, davant l’incompliment de les presents condicions generals, sense dret a rebre cap compensació ni indemnització per aquest fet.

2.- Identitat de les parts.

2.1. D’una banda, ARTESANIAFLORAE, identificat més amunt i d’una altra, l’usuari, registrat al lloc web i que serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

3.- Procediment de contractació

3.1 El procediment de contractació podrà ser realitzat en idioma castellà o català. En cas que es pogués dur a terme en un altre idioma, serà indicat abans d’iniciar el procediment de contractació.

3.2 Durant el procés de contractació s’anirà informant dels diferents passos a seguir i es podran modificar les dades introduïdes, si fos necessari.

Els diferents passos del procés de compra són els següents:

 • Cistella de la compra: El client navega per la nostra botiga incorporant al cistell de la compra aquells articles que vulgui comprar. En qualsevol moment pot consultar el contingut de la cistella i retirar de la mateixa els articles que desitgi, editant la cistella.
 • Forma d’enviament: A continuació l’usuari triarà la forma d’enviament que prefereixi, enviament estàndard o recollida a la botiga física.
 • Registre de client: Un cop realitzada la selecció de productes el client continuarà amb el procés prement el botó “pagar” i a continuació facilitarà les dades de facturació i les d’enviament, si aquestes fossin diferents, omplint els formularis disposats a aquest efecte, amb les seves dades personals. Si ho desitja podrà donar-se d’alta com a usuari de la botiga, per tal d’agilitzar posteriors compres a la web.
 • Forma de pagament: Un cop facilitades les dades, podrà consultar el resum de la seva comanda i ha d’optar per la forma de pagament que cregui més convenient entre les disponibles. S’acceptaran les presents condicions i es procedirà al pagament segons el mètode escollit.
 • E-mail de confirmació de comanda: Un cop realitzat el pagament corresponent mitjançant la forma de pagament escollida, es comunica la fi del procés de compra, amb una pantalla on s’inclou el detall de la compra realitzada. I en tot cas, també es remet e-mail de confirmació / resum de la compra realitzada.
 • E-mail de confirmació d’expedició de la comanda: Un cop s’hagi procedit a l’expedició de la comanda, es remetrà un correu electrònic informatiu al respecte.

3.3 Les descripcions textuals dels nostres articles han estat realitzades intentant que tinguin la major precisió, encara que no garantim que aquestes descripcions, colors i/o un altre tipus de continguts siguin totalment exactes o completes, ja que en gran part es tracta de creacions artesanals i per tant úniques.

3.4. No guardem còpia electrònica del contracte, pel que li recomanem guardi el mail de confirmació de la compra

4.- Formes de pagament

4.1. Disposem de les següents formes de pagament:

 • Sistema Paypal.
 • Targeta de Crèdit o Dèbit.

5.- Preus

5.1. Els preus dels productes exposats en el lloc web, inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que procedeix a aplicar un 21% o el percentatge establert per llei segons procedeixi.

5.2. Els preus no inclouen transport. Les despeses de transport dependran de la destinació de l’enviament i es calcularan en cada cas concret. Els preus es troben expressats en Euros (€).

5.3 Les compres que hagin de ser lliurades dins el territori de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea també estaran subjectes a IVA, mentre que les compres que hagin de ser lliurades en territoris d’estats no membres de la Unió Europea, Canàries, Ceuta o Melilla estaran exemptes d’IVA.

5.4. Els enviaments realitzats a països no pertanyents a la Unió Europea, el prestador no assumirà les despeses corresponents a impostos i aranzels duaners propis de cada país, si aquests existissin.

5.5. Els preus aplicables a cada producte, seran els publicats al lloc web o els que s’ofereixin en forma d’ofertes i promocions tant al lloc web com a banners, comunicacions comercials del prestador, etc.

5.6. La factura es lliura juntament amb la comanda.

6.- Enviament

6.1. Despeses d’enviament: En realitzar la comanda, se li oferirà, inicialment, una estimació dels costos d’enviament, que podrà ajustar fent servir l’eina “calcular despeses d’enviament”. el cost de l’enviament, en tot cas, s’actualitzarà abans d’iniciar el pagament, segons en el pes i destinació de l’enviament.

6.2. Forma d’enviament: Es podrà optar per sol·licitar l’enviament per missatger o per a recollida de la comanda en botiga física. En cas d’optar per la possibilitat del lliurament de la comanda a domicili, aquest es rebrà al dia següent de la compra, si aquesta s’ha dut a terme entre dilluns i dijous abans de les 16h, si la comanda es realitzarà passada aquesta hora, es lliurarà dos dies després de la compra. No es realitzaran lliuraments els dissabtes ni diumenges.

7.- Dret de desistiment, canvis i devolucions

Dret de desistiment:

7.1. Vostè té dret a desistir del present contracte en un termini de catorze (14) dies naturals sense necessitat de justificació, enviant un email a jukka@artesaniaflorae.com amb la seva petició.

7.2. L’esmentat dret de desistiment no serà aplicable a cap compra que contingui flor fresca o un altre element de caràcter perible, així com cap compra que hagi estat confeccionada, específicament per al client, seguint les indicacions o especificacions rebudes d’aquest.

7.3. El termini de desistiment expirarà als catorze (14) dies naturals del dia que vostè o un tercer designat per vostè, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

7.4. Per exercir el dret de desistiment, heu de notificar a la nostra adreça, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca enviant un email a jukka@artesaniaflorae.com

7.5. Podrà utilitzar el model de formulari que acompanyem a la seva comanda, encara que el seu ús no és obligatori.

7.6. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de d’aquest dret, sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

7.7. En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part seva part d’una modalitat de lliurament diferent y més cara que la que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard catorze (14) dies naturals a partir de la data en la que se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte.

7.8. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè, per a la transacció inicial, llevat que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

7.9. Haurà vostè de remetre’ns o lliurar directament els béns a la nostra botiga, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de catorze (14) dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte . Es considera complert el termini, si s’efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini.

7.10. Haurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns.

7.11. Només serà responsable de la disminució de valor dels béns, que resulti d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

7.12. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons que condició es compleixi primer.

7.13. Alguns dels productes que es poden adquirir en el present lloc web són frescos, es transportaran adequadament, de manera que haurien de patir danys ni deterioraments. Tot i això, si l’embolcall exterior es troba en bon estat mentre que l’interior s’ha fet malbé, si us plau, contacti amb nosaltres dins de les 24 hores posteriors d’haver rebut en enviament. Li preguem que faci algunes fotos i ens les enviï a info@artesaniaflorae.com

D’aquesta manera podrem saber exactament quin ha estat el problema i el resoldrem. Si el producte s’ha espatllat durant el transport, es tornarà a enviar. En aquest cas, les despeses del segon enviament aniran a càrrec nostre.

8.- Exempció de responsabilitat.

ARTESANIAFLORAE:

 1. S’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer.
 2. No es fa responsable de les opinions de col·laboradors, o usuaris publicats al lloc web.
 3. No es fa responsable de la manca d’actualització de les dades de l’usuari derivada de l’incompliment, per part de l’usuari, del seu compromís de comunicació de qualsevol canvi que afecti a les seves dades de caràcter personal.
 4. No pot garantir que l’ús que es faci de la web i els seus serveis, sigui conforme a la llei, el present avís legal, la moral i l’ordre públic; no obstant això, ha d’adoptar les mesures que en cada moment consideri oportunes per complir amb el que estableix la legislació vigent.
 5. No és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització que l’usuari faci del lloc web o dels serveis i continguts que s’ofereixen.
 6. Es reserva el dret d’impedir l’usuari l’accés i ús dels serveis del seu portal web, en qualsevol moment i sense previ avís, en cas d’incompliment del present avís legal, les condicions generals i particulars d’ús i en cas de actes contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
 7. Es reserva el dret a modificar el present avís legal, en qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels usuaris. Es considera notificació de la modificació a l’usuari la inserció del nou text en l’avís legal o les condicions generals, o particulars, d’aquest portal web. L’ús dels serveis del portal web després de la modificació de l’avís legal, les condicions generals, o qualsevol altre text, implica la seva acceptació, per part de l’usuari.
 8. En cap cas ARTESANIAFLORAE serà responsable per danys morals, lucre cessant i / o de qualsevol dany directe o indirecte, que pogués patir l’usuari.
 9. Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers. Atès que ARTESANIAFLORAE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, ARTESANIAFLORAE manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
 10. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, ARTESANIAFLORAE no pot descartar la possibilitat que es puguin donar circumstàncies, com poden ser els errors de programació, que es produeixin interrupcions en el servei per dur a terme tasques de manteniment o que esdevinguin fets fora del seu control, com són les causes de força major, catàstrofes naturals, accions de hackers o crackers, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.
 11. En tot cas, l’usuari no podrà reclamar econòmicament per aquesta interrupció de servei.

9.- Enllaços / banners.

9.1 ARTESANIAFLORAE autoritza a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web. Aquesta redirecció s’haurà de fer, en tot cas, al lloc web principal del presador. Qualsevol persona física o jurídica podrà realitzar un enllaç des del seu portal o pàgina web a qualsevol de les pàgines propietat del prestador, sota les següents condicions:

 1. La pàgina web en què s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni contraris o perjudicials per als interessos del prestador.
 2. En tot cas, quan s’estableixi un enllaç a un lloc web del prestador, sempre ha d’aparèixer el logotip o elements identificatius del lloc, no podrà crear-se un marc o frame que oculti part de la pàgina enllaçada.
 3. L’existència de l’enllaç no significa que existeixi una relació jurídica ni comercial entre el prestador i la persona física o jurídica que estableix l’enllaç, ni el coneixement i l’aprovació dels continguts i serveis que aquest enllaç contingui per part del prestador.
 4. El prestador podrà en qualsevol cas eliminar els enllaços que consideri oportuns sense que això generi dret a indemnització de cap tipus a la persona o entitat generadora de l’enllaç.

10.- Política de privacitat

10.1 En ARTESANIAFLORAE estem totalment compromesos amb l’estricte respecte de la seva privacitat, i amb el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

És per això que li recomanem que llegeixi atentament les nostres polítiques de privacitat, abans de facilitar-nos qualsevol dada de caràcter personal, o seguir navegant en el nostre web.

En tot cas, en relació a les dades que ens faciliti durant el procés de compra en el nostre lloc web, l’informem que aquests s’incorporaran en un fitxer responsabilitat de ARTESANIAFLORAE (Jukka Heinonen) amb la finalitat d’atendre al seu encàrrec, possibilitar el procés de compra i l’enviament dels béns adquirits. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al nostre domicili C. Major 24, 43480 Vila-seca (Tarragona) o a: jukka@artesaniaflorae.com.

11.- Propietat intel·lectual i industrial.

11.1 El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, fotografies, text i / o gràfics són propietat de ARTESANIAFLORAE o, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

11.2 Independentment de la finalitat per a la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix, en tot cas, de l’autorització escrita prèvia per part de ARTESANIAFLORAE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de ARTESANIAFLORAE serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor i serà denunciat.

11.3 Els dissenys, logotips, text, fotografies i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, ARTESANIAFLORAE compta amb l’autorització expressa i prèvia per la seva utilització.

11.4 L’usuari i / o visitant del portal web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, a no copiar, reproduir, modificar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir o representar cap dels esmentats continguts del portal web, utilitzant mitjans diferents als habilitats a l’efecte, o dels que s’utilitzin legítimament a Internet i hagin estat autoritzats prèviament, de forma expressa i per escrit per ARTESANIAFLORAE. A més, es compromet a no fer cap altra activitat que pogués infringir els drets de propietat intel·lectual de ARTESANIAFLORAE, o dels usuaris del portal web.

11.5 Per a realitzar qualsevol tipus d’observació o comentari, respecte de possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, poden utilitzar el següent correu electrònic jukka@artesaniaflorae.com

12.- Clàusula de salvaguarda.

12.1 La possible invalidesa o ineficàcia d’una o diverses clàusules de les presents condicions generals, deguda a qualsevol causa, no determinarà la invalidesa o la ineficàcia del seu conjunt, que romandrà vigent i eficaç per a totes les altres clàusules.

13.- Llei aplicable i jurisdicció.

13.1 Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. ARTESANIAFLORAE i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari.